นิยาม “สถิติ”

นิยามสถิติมีอยู่มากมาย ตามแต่สาขาวิชาแต่ละสาขวิชาจะนิยาม
สำหรับเรา สถิติ ก็คือ ระเบียบวิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายข้อมูล

สำหรับเรา เราว่า นิยามของคำว่า “สถิติ” นิยามก็ครอบคลุมทุกอย่างแล้วหล่ะ
นิยามของเรา เราอ้างอิงมาจากหนังสือ “Statistical Methods for the Social Sciences” ของ Alan Agresti และ Barbara Finlay

Statistics
Statistics consists of a body of methods for collecting and analyzing data.

จากนิยามสถิตินิยามนี้ ทำให้เราเห็นหน้าที่ของระเบียบวิธีสถิติ อยู่ 3 ข้อด้วยกันคือ

1. Design : การวางแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. Description : การสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
3. Inference : การพยากรณ์และการสรุปปรากฎการณ์ที่ศึกษาที่เกิดจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้

ซึ่งจาก 3 ข้อที่ว่าไปแล้วนั้น จัดกลุ่มอีกรอบ ก็เหลือหน้าที่อยู่แค่ 2 ข้อเท่ากัน คือ
1. Design กับ 2. Description และ Inference
ข้อที่ 1 ไม่ต้องบอกหละว่า คืออะไร ส่วนข้อที่ 2 นี้ ก็คือ การวิเคราะห์สถิตินั้นเอง
ซึ่งเราจะเห็นได้ชัดในส่วนของระเบียบวิธีการวิจัย (ส่วนใหญ่ก็คือบทที่ 3 นั้นเอง) 
ในงานวิจัย

——————————————————————-
นิยามของสถิติพอแค่นี้ก่อน นึกไม่ออกว่าจะพิมพ์อะไรดีหล่ะ
ว่างครั้งหน้าจะมาพร่ำเพ้อถึง  Description และ Inference ให้อ่าน

Advertisements

About s4430309
Take care of yourself and Don’t forget that I'M always with the Wind.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: